Revize plynu a plynových zařízení

 

Revize plynu a veškerých plynových zařízení ve smyslu zákona 85/1978 Sb a následných právních předpisů provádíme v rozsahu

 

F1 – Domovní plynovody na plynná paliva ( vše za hlavním uzávěrem plynu směrem ke spotřebiči )

G1 – Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva ( veškeré provozní, či domácí plynové spotřebiče kotle, karmy, sporáky atd. )

G2 – Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva ( velké nebo průmyslové kotelny )

 

 

  1. Výchozí – tuto revizi zpravidla zajistí montážní firma ještě před předáním díla majiteli nebo jeho zástupci.
  2. Pravidelná – provozní – tato revize se provádí z důvodu bezpečnosti dle zákona 85/1978 Sb a 21/1979 Sb, kde jsou stanoveny lhůty pro provedení pravidelné revize. V rámci pravidelné revize zjišťujeme aktuální stav plynospotřebičů a plynových vedení a případné drobné vady ihned odstraníme nebo v případě vážnějších nedostatků zajistíme urychlenou opravu tak, aby nevznikla újma na zdraví, životech nebo škoda na majetku.
  3. Mimořádná – tato revize se provádí po opravách, rekonstrukcích nebo úpravách plynoinstalací nebo i v případě, že zařízení nebylo v provozu déle než 6 měsíců. Touto revizí zjistíme celkový stav plynoinstalace, plynových zařízení (spotřebičů) a schopnost jejího bezpečného a bezproblemového provozu.

 

Zde vkládám odstavec na přání zákazníků, kteří chtějí vědět co je při revizi plynového zařízení čeká.

Revizí plynových zařízení včetně spotřebičů jsou tři druhy jak uvádím v dalším odstavci. Tady Vám přiblížím v hlavních bodech jednotlivé úkony prováděné v rámci revize plynových zařízení dle ČSN a TPG na příkladu revize nejčastěji prováděné  REVIZI PRAVIDELNÉ pro bytové objekty. Revidované zařízení v tomto případě začíná u plynoměru a končí jednotlivými plynovými spotřebiči. Tato pravidelná revize plynových zařízení  ve smyslu platných norem a vyhlášek sestává z :

  • kontroly plynového vedení počínaje plynoměrem a konče každým jednotlivým plynovým spotřebičem s ohledem na typ a způsob ukotvení plynového vedení ve smyslu ČSN a TPG
  • kontroly těsnosti každého jednotlivého spoje na plynovém vedení až po spotřebiče velmi přesným cejchovaným měřícím přístrojem
  • funkční kontroly každého spotřebiče
  • kontroly prostor ve kterých je plynový spotřebič umístěn z hlediska výkonu plynového spotřebiče na objem prostor  v nichž se nachází
  • kontroly odvětrání v prostoru s plynovým spotřebičem
  • a celé řady dalších dílčích úkonů

Každou revizní zprávu prosím pečlivě uschovejte jako výchozí podklad pro revizi následující. V případě nedostupnosti předchozí revizní zprávy musí revizní technik postupovat tak jako by žádná předchozí revize ještě nikdy v minulosti nebyla a zpracovává revizi výchozí.

 

 

Tabulka lhůt revizí

Druh kontrol a revizí plynových zařízení Termín
Výchozí revize a tlaková zkouška plynového zařízení Před uvedením do provozu
Provozní revize plynového zařízení 1x za 3 roky
Kontrola plynového zařízení 1x za rok
Přezkoušení obsluhy plynového zařízení 1x za 3 roky