Pravidelná roční servisní prohlídka obsahuje

 • Vizuální kontrolu kotle
 • Kontrolu funkcí kotle
 • Čištění hořáků
 • Čištění sifonů
 • Kontrolu výměníku
 • Kontrolu tlaku v expanzní nádobě
 • Čištění filtru topného systému
 • Odvzdušnění a zprovoznění zařízení
 • Kontrolu a seřízení plynové armatury
 • Kontrolu těsnosti vody a plynu
 • Kontrolu funkčnosti provozních a bezpečnostních prvků

Důvody proč provádět roční servis

 • Jelikož jste provozovatelem plynového zařízení, jste povinen dle energetického zákona provádět roční servis plynového zařízení každých 12 měsíců (požadují to i pojišťovny v případě plnění pojistné události) a dále každé 3 roky provést kontrolu Vašeho plynového zařízení a plynových rozvodů ve Vašem objektu revizním technikem plynových zařízení.
 • Ročním servisem se prodlužuje životnost Vašeho kotle, dále se zvyšuje jeho účinnost a dá se předejít závažnějším opravám.
 • U nových plynových kotlů, které jsou v záruce, je jedna z podmínek pro případné uznání záruky i roční servis prováděný smluvní servisní firmou výrobce. Tato pravidelná servisní prohlídka plynového kotle by měla být provedena nejdéle 12 měsíců od data uvedení plynového kotle do provozu, případně od provedení předchozí servisní prohlídky. Tyto prohlídky doporučujeme provádět mimo topnou sezónu – tj. od dubna do konce srpna. To by mělo platit i u plynových kotlů, které byly do provozu uvedeny během topné sezóny. A to hlavně pro velké vytížení servisních techniků, zejména těsně před zahájením topné sezóny, z důvodu provádění oprav nefunkčních spotřebičů.
 • Dle energetického zákona by měla proběhnout kontrola a servis plynového zařízení vč. plynových rozvodů – 1 x 12 měsíců, zároveň by si majitel objektu měl zajistit revizi plynového zařízení i rozvodů – 1 x 3 roky.